Zážitková pedagogika pro pedagogy MŠ – 20.4.;21.4.;10.5 a 23.5.2022

20. duben 2022 - 21. duben 2022

Milí pedagogové předškolního vzdělávání,

ve spolupráci se zástupci Zlínského kraje, se kterými jako partneři realizujeme projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, jsme pro vás připravili speciální seminář zaměřený na Zážitkovou pedagogiku pro pedagogy mateřských škol.

Na semináři vás čeká setkávání nad tématem využití zážitkové pedagogiky v mateřské školce. Nejdříve si  účastníci část věci prožijí, pobaví se o nich, něco o sobě poznají a možná si taky trochu odpočinou od práce. A všechno prožité budou společně s lektorem a odborníkem Karlem Šteflem zasazovat do kontextů zážitko-pedagogického učení. Zjistí, jak vylepšit systém práce s dětmi prostřednictvím uvažování o cílech aktivit a jejich naplňování. Dále se budou  zabývat procesem reflexe a tím, co jim (a hlavně dětem) může přinést.

Všechny poznatky ze semináře se budou účastníci snažit co nejvíce a nejefektivněji přenášet do aktuálního dění ve školce a získávat co nejvíce aplikovatelné poznatky. Součástí společného rozvojového programu tak bude plánování, jak zkušenosti ze semináře nejlépe využít. To vše samozřejmě herní a zážitkovou formou.

Seminář je rozdělen do 3 částí v celkovém rozsahu 30 hodin.

Využijte možnost zúčastnit se tohoto jedinečného semináře, který jsme dosud v projektu nikdy nerealizovali a který se v nejbližších měsících nebude opakovat!

S sebou budete potřebovat pohodlné oblečení na dovnitř i na ven, tužku a zápisový blok.

Přesná data a časy konání semináře včetně programu jsou uvedeny v pozvánce zde:  mapii_kap_pozvanka_zazitkova-pedagogika-pro-pedagogy-msa