Pracovní skupiny

  • PS1Financování
  • PS2Rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu žáka
  • PS3Rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu žáka
  • PS4Rovné příležitosti
  • PS5Základní vzdělávání
   • PS5_PDS1Přírodní vědy
   • PS5_PDS2Společenské vědy
   • PS5_PDS3Polytechnické vzdělávání
  • PS6Předškolní vzdělávání
   • PS6_PDS1Čtenářská a matematická gramotnost
   • PS6_PDS2Inkluzivní vzdělávání
   • PS6_PDS3Polytechnická výchova
   • PS6_PDS4Zdravý životní styl
  • PS7Zájmové a neformální vzdělávání

 

 • PS1 – Financování
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Šárka Gajová ZŠ a MŠ Hutisko – Solanec ředitelka
  Mgr. Michaela Vašutová ZŠ a MŠ Dolní Bečva ředitelka
  Mgr. Věra Matoušková MŠ Pramínek, Valašská Bystřice ředitelka
  Mgr. Martin Navařík SVČ Rožnov p.R. ředitel
  Marcela Foltýnová ZŠ a MŠ Dolní Bečva ekonomka
  Mgr. Kristýna Kosová Město Rožnov p.R. místostarostka
  Mgr. Pavel Sumec ZŠ Sedmikráska, o.p.s. ředitel
  Ing. Danuše Závadová Město Rožnov p.R. projektová manažerka
  Mgr. Pavlína Přikrylová ZŠ a MŠ Prostřední Bečva ředitelka
 • PS2 – Rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu žáka
  jméno a příjmení organizace pozice
  Bc. Pavel Zajíc Městská knihovna Rožnov p.R. garant, MÍSTNÍ LEADER
  Mgr. Jitka Slezáková, Ph.D. Městská knihovna Rožnov p.R. knihovnice
  Mgr. Bronislava Pleváková ZŠ Rožnov p.R., Tyršovo nábřeží pedagog
  Mgr. Pavla Vašenková ZŠ 5. května, Rožnov p.R. pedagog 1. stupeň
  Mgr Petra Venclová ZŠ a MŠ Hutisko – Solanec pedagog
  Mgr. Lucie Mořkovská ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagog 2. stupeň
  Mgr. Zdeňka Tvardková ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagog 1. stupeň
  Mgr. Martin Slovák ZŠ Zubří pedagog 2. stupeň
  Mgr. Šárka Pekařová ZŠ Vidče pedagog 2. stupeň
  Mgr. Petra Ondřejová ZŠ Zubří pedagog 1. stupeň
  Mgr. Markéta Grůzová ZŠ Videčská, Rožnov p.R. pedagog 2. stupeň
  Mgr. Eva Pavlíková ZŠ Videčská, Rožnov p.R. pedagog 1. stupeň
  Mgr. Miluše Stuchlíková ZŠ Valašská Bystřice pedagog
  Mgr. Daniel Stibor ZŠ Sedmikráska, o.p.s. pedagog 2. stupeň
  Mgr. Taťána Eisenhammerová ZŠ Sedmikráska, o.p.s. pedagog 1. stupeň
  Mgr. Zuzana Valová ZŠ Horní Bečva pedagog
  Mgr. Kristýna Kosová Město Rožnov p.R. místostarostka
 • PS3 – Rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu žáka
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Petr Urda ZŠ a MŠ Hutisko – Solanec garant, MÍSTNÍ LEADER
  Mgr. Petra Barošová ZŠ Zubří pedagog 2. stupeň
  Mgr. Vladimíra Mertová ZŠ Vidče pedagog
  Mgr. Eva Mandulová ZŠ Vidče ředitelka
  Mgr. Ivan Skácel ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagog 1. stupeň
  Ing. Petra Kafková rodič
  Mgr. Yvetta Hajdová ZŠ Videčská, Rožnov p.R. pedagog 2. stupeň
  Mgr. Hana Najmanová ZŠ Videčská, Rožnov p.R. pedagog 2. stupeň
  Mgr. Petr Richter ZŠ Valašská Bystřice zástupce ředitele
  Ing. Petra Mořkovská, PhDr. ZŠ Sedmikráska, o.p.s. pedagog 2. stupeň
  Mgr. Pavla Vašenková ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R. pedagog 1. stupeň
  Mgr. Andrea Hanasová ZŠ Horní Bečva pedagog
 • PS4 – Rovné příležitosti
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Romana Rybiařová ZŠ Rožnov p.R. Tyršovo nábřeží ředitelka
  Mgr. Milena Kohoutová MŠ Radost, Rožnov p.R. ředitelka
  Mgr. Markéta Šrámková Rožnovská lesní školka zástupce rodičů
  Mgr. Martina Satolová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R. výchovná poradkyně
  Mgr. Gabriela Cábová ZŠ Zubří pedagog a vých. poradce
  Radka Krůpová ZŠ Zubří asistent pedagoga
  Mgr. Jana Šulganová ZŠ Valašská Bystřice pedagog
  Mgr. Jolana Sobotková ZŠ Sedmikráska, o.p.s. pedagog
  Mgr. Ludmila Kubjátová ZŠ Sedmikráska, o.p.s. školní psycholog
  Mgr. Jitka Lušovská ZŠ Záhumení ředitelka
  Mgr. Naděžda Jaskulová Pedagogicko psychologická poradna Val. Mez. vedoucí pracoviště, speciální pedagog
  Mgr. Eva Nohavicová ZŠ 5.května, Rožnov p.R. výchovná poradkyně
  Mgr. Daniela Jančová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R. speciální pedagog
  Mgr. Daniel Tovaryš ZŠ Hutisko-Solanec pedagog
 • PS5 – Základní vzdělávání
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Miroslav Kokinopulos ZŠ 5.května, Rožnov p.R. garant
  Mgr. Marie Pyrchalová ZŠ Zubří pedagog
  Mgr. Pavel Drda obec Vidče zřizovatel
  Bc. Petr Hofman ZUŠ Rožnov p.R. ředitel
  Mgr. Martin Polách ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagog
  Mgr. Libuše Pokorná ZŠ Videčská, Rožnov p.R. vedoucí podskupiny Přírodní vědy
  Ing. Petra Kafková rodič
  Mgr. Eva Cabáková ZŠ Videčská, Rožnov p.R. ředitelka
  Mgr. Svatava Martinátová ZŠ Zubří pedagog
  Mgr. Miloslav Janošek ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R. vedoucí podskupiny Společenské vědy
  Mgr. Libor Fusek ZŠ a MŠ Dolní Bečva vedoucí podskupiny Polytechnické vzdělávání
  Mgr. Martin Chumchal ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagog
  Ing. Iveta Dorotíková Město Rožnov p.R. zástupce dětského parlamentu
  Mgr. Pavlína Ondryášová ZŠ Koryčanské Paseky ředitelka
  Mgr. Pavlína Přikrylová ZŠ a MŠ Prostřední Bečva ředitelka
 • PS5_PDS1 – Přírodní vědy
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Libuše Pokorná ZŠ Videčská, Rožnov p.R. vedoucí podskupiny
  RNDr. Hana Hadačová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R. pedagog
  Mgr. Jana Škrabalová ZŠ a MŠ Hutisko – Solanec pedagog
  Mgr. Helena Hýblová ZŠ Zubří pedagog
  Mgr. Ladislav Zetek ZŠ Zubří pedagog
  Mgr. Eva Daehnová ZŠ Videčská, Rožnov p.R. pedagog
  Mgr. Eva Rauscherová ZŠ Videčská, Rožnov p.R. pedagog
  PaedDr. Mgr. Pavla Kelnarová ZŠ Valašská Bystřice pedagog
  Mgr. Petra Mořkovská ZŠ Sedmikráska, o.p.s. pedagog
  Ing. Markéta Marková ZŠ 5.května, Rožnov p.R. pedagog
  Mgr. Gabriela Cábová ZŠ Zubří pedagog
  Mgr. Dagmar Kovářová ZŠ Vidče pedagog
  Mgr. Martin Chumchal ZŠ a MŠ Dolní Bečva pedagog
 • PS5_PDS2 – Společenské vědy
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Miloslav Janošek ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R. vedoucí podskupiny
  Mgr. Dana Chasáková ZŠ a MŠ Hutisko – Solanec pedagog
  Mgr. Veronika Vašutová ZŠ Sedmikráska, o.p.s. pedagog
  Mgr. Pavla Radilová ZŠ Videčská, Rožnov p.R. zástupce ředitele
  Mgr. Vendula Sigmundová ZŠ Videčská, Rožnov p.R. pedagog
  Mgr. Magda Kubínová ZŠ Valašská Bystřice pedagog
  Mgr. Kateřina Hepová ZŠ Sedmikráska, o.p.s. pedagog
  Mgr. Hana Pešková ZŠ 5.května, Rožnov p.R. pedagog
  Mgr. Šárka Pavlíčková ZŠ Vidče pedagog
  Mgr. Kristýna Kosová Město Rožnov p.R. místostarostka
 • PS5_PDS3 – Polytechnické vzdělávání
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Libor Fusek ZŠ a MŠ Dolní Bečva vedoucí podskupiny
  Mgr. Daniel Tovaryš ZŠ a MŠ Hutisko – Solanec pedagog
  Mgr. Hana Najmanová ZŠ Videčská, Rožnov p.R. pedagog
  Mgr. Jakub Ptáček ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R. pedagog
  Mgr. Marek Sedlák ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R. pedagog
  Lucie Oharková ZŠ Sedmikráska, o.p.s. asistentka pedagoga
  Mgr. Libor Kopeček ZŠ 5. května, Rožnov p.R. pedagog
  Mgr. Zbyněk Kocurek ZŠ Horní Bečva pedagog
  Ing. Lenka Střálková Město Rožnov p.R. člen Rady města
  Mgr. Tomáš Randýsek ZŠ Zubří pedagog
  Mgr. Marek Janovský ZŠ Vidče pedagog
  Mgr. Romana Rybiařová ZŠ Rožnov p.R., Tyršovo nábřeží pedagog
 • PS6 – Předškolní vzdělávání
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Milena Kohoutová MŠ Radost, Rožnov p.R. garant
  Bc. Jana Vašková MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R. ředitelka
  Bc. Lenka Habartíková MŠ 5. května, Rožnov p.R. ředitelka
  Bc. Lenka Pernicová MŠ Na Zahradách, Rožnov p.R. ředitelka
  Markéta Mikulenková Klubko – Montessori školka v Rožnově p.R. ředitelka
  Mgr. Lenka Měrková Montessori školka Na vlně ředitelka
  Hana Crhová MŠ Vidče vedoucí podskupiny Zdravý životní styl
  Dana Klimková ZŠ a MŠ Hutisko – Solanec vedoucí učitelka
  Jarmila Chovancová MŠ Radost, Rožnov p.R. vedoucí podskupiny Polytechnické vzdělávání
  Mgr. Věra Matoušková MŠ Pramínek, Valašská Bystřice ředitelka
  Petra Drábková rodinné centrum Mamila, z.s., Rožnov p.R. vedoucí centra
  Markéta Benková Rožnovská Lesní školka koordinátorka školky
 • PS6_PDS1 – Čtenářská a matematická gramotnost
  jméno a příjmení organizace pozice
  Bc. Lenka Habartíková MŠ Na Zahradách, Rožnov p.R. vedoucí podskupiny
  Kristýna Maňásková MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R. učitelka
  Bc. Alexandra Vašutová ZŠ T.G. Masaryka a MŠ Horní Bečva vedoucí učitelka
  Jana Kadaňková Montessori školka Na vlně učitelka
  Renáta Mikulenková ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec učitelka
  Pavla Heryánová MŠ Pramínek, Valašská Bystřice učitelka
  Natálie Maléřová MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R. učitelka
  Daniela Gajdošová MŠ Zubří Sídliště učitelka
 • PS6_PDS2 – Inkluzivní vzdělávání
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Milena Kohoutová MŠ Radost, Rožnov p.R. vedoucí podskupiny
  Bc. Jana Vašková MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R. ředitelka
  Taťána Kolářová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec učitelka
  Mgr. Pavla Petruželová MŠ Radost, Rožnov p.R. spec. pedagog
  Kateřina Rubnerová MŠ Radost, Rožnov p.R. učitelka
  Ing. Markéta Vostárková Montessori školka Na vlně učitelka
  Bc. Tereza Zgarbová MŠ Pramínek, Valašská Bystřice učitelka
  Bc. Lenka Pernicová MŠ Na Zahradách, Rožnov p.R. ředitelka
  Daniela Gajdošová MŠ Zubří Sídliště učitelka
  Věra Pokorná učitelka
 • PS6_PDS3 – Polytechnická výchova
  jméno a příjmení organizace pozice
  Jarmila Chovancová MŠ Radost,  Koryčanské Paseky vedoucí podskupiny
  Veronika Stavinohová MŠ 1. máje 864, Rožnov p.R. učitelka
  Bc. Eva Pařenicová ZŠ a MŠ Prostřední Bečva učitelka
  Markéta Mikulenková Klubko – Montessori školka v Rožnově p.R. ředitelka
  Mgr. Soňa Petruželová Montessori školka Na vlně rodič
  Petra Fabianová MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R. učitelka
  Jana Němečková MŠ Radost, Koryčanské Paseky učitelka
  Jana Martínková MŠ Vidče učitelka
  Gabriela Prášilová ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec učitelka
  Bc. Jitka Goláňová MŠ Na Zahradách, Rožnov p.R. učitelka
  Daniela Gajdošová MŠ Zubří Sídliště učitelka
 • PS6_PDS4 – Zdravý životní styl
  jméno a příjmení organizace pozice
  Hana Crhová MŠ Vidče vedoucí podskupiny
  Bc. Vlasta Martináková MŠ 1. máje 864, Rožnov p.R. učitelka
  Jitka Dohňanská MŠ 1. máje 1153, Rožnov p.R. učitelka
  Jarmila Šudáková ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Horní Bečva učitelka
  Markéta Mikulenková Klubko – Montessori školka v Rožnově p.R. ředitelka
  Marie Divínová ZŠ a MŠ Dolní Bečva vedoucí učitelka
  Hana Kadaňková MŠ Pramínek, Valašská Bystřice učitelka
  Mgr. Monika Vostárková Montessori školka Na vlně, Rožnov p.R. učitelka
  Jitka Krkošková MŠ Na Zahradách, Tylovice učitelka
  Bc. Alena Chumchalová MŠ Na Zahradách, Rožnov p.R. učitelka
  Markéta Benková Rožnovská lesní mateřská škola z.s. koordinátorka školky
  Lenka Hollainová ZŠ a MŠ Prostřední Bečva učitelka
 • PS7 – Zájmové a neformální vzdělávání
  jméno a příjmení organizace pozice
  Mgr. Martin Navařík SVČ Rožnov p.R. garant
  Bc. Jana Kliková ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p.R. vychovatelka ŠD
  Jitka Malinová ZŠ Hutisko – Solanec vychovatelka ŠD
  Pavla Kolečková ZŠ Hutisko – Solanec vychovatelka ŠD
  Olga Křenková ZŠ a MŠ Dolní Bečva vedoucí vychovatelka ŠD
  Petra Drábková Rodinné centrum Mamila, z.s., Rožnov pod Radhoštěm vedoucí centra
  Marcela Válková SVČ Rožnov p.R. rodič
  Jaroslava Juříčková ZŠ Zubří vedoucí školního klubu
  Mgr. Lenka Měrková Vzdělávací institut Kormidlo, z.s. ředitelka
  Jarmila Křenková SVČ Rožnov p.R. pedagog volného času