Kontakty na členy realizačního týmu

jméno a příjmení kontakt pozice
Ing. Martina Novosádová 777 827 001
martina.novosadova@maproznovsko.cz
Hlavní manažer projektu
Projektový a finanční
manažer
Bc. Petra Šatánková 777 793 716
petra.satankova@maproznovsko.cz
Koordinátor aktivit MAP
Ing. Jan Kučera, MSc. 608 870 963
kucera@roznov.cz
Metodik a facilitátor; Odborný konzultant pro školství
Mgr. Magda Štěpánková 603 181 813
magda.stepankova@maproznovsko.cz
Odborný poradce v oblasti logopedie
Mgr. Lucie Pavlicová pavlicovalucie@gmail.com Odborný poradce v oblasti logopedie
Mgr. et Mgr. Veronika Pavlisková 733 200 254                  veronika.pavliskova@email.cz Odborný poradce v oblasti logopedie

Další členové realizačního týmu

jméno a příjmení pozice
Mgr. Lucie Vančurová Manažerka implementace
Ing. Ivana Mikulenková Manažerka implementace
Bc. Lukáš Zmeškal Analytik

Organizační struktura MAP se skládá z realizačního týmu a řídícího výboru. Odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy má realizační tým. Realizační tým vede projektový a finanční manažer.

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP – projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

Členové řídícího výboru

jméno a příjmení zástupce
Ing. Jan Kučera, MSc. realizačního týmu MAPII
Mgr. Pavel Drda zřizovatele školy
Bc. Pavel Mana zřizovatele školy
Ing. Radim Gálik zřizovatele školy
Bc. Rudolf Bernát zřizovatele školy
Ing. Vladimír Petružela zřizovatele školy
Ing. Emil Korduliak zřizovatele školy
Zdenek Porubský zřizovatele školy
Aleš Měrka zřizovatele školy
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. zřizovatele školy
Mgr. Miroslav Kokinopulos vedení škol
PaedDr. Anna Kovárňová vedení škol
Mgr. Milena Kohoutová vedení škol
Mgr. Petr Urda učitelů
Bc. Lenka Habartíková učitelů
Bc. Jana Kliková školních družin a klubů
Bc. Petr Hofman Základní umělecké školy
Mgr. Martin Navařík Střediska volného času
Ing. Radovan Výsmek Krajského akčního plánování
Ing. Petra Kafková rodičů
Ing. Ondřej Neuman Místní akční skupiny
Mgr. Lucie Vančurová ORP – obce s rozšířenou působností
Ing. Bc. Radka Krčková Centra podpory projektu SRP
Mgr. Hana Janušová MěÚ Rožnov p.R. – sociální odbor OSPOD