Zahájení nominací do pracovních skupin a podskupin

12. únor 2019 - 28. únor 2019

Vážení kolegové,

dne 11.2.2019 byly zahájeny nominace do pracovních skupin a podskupin v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. V projektu je celkem 7 hlavních pracovních skupin a 7 pracovních podskupin, které se věnují problematice vzdělávání v oblastech uvedených v názvu dané skupiny. Schéma a popis jednotlivých skupin a podskupin naleznete v příloze.

Do pracovních skupin a podskupin se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří se chtějí podílet na společném plánování a rozvoji vzdělávání v mikroregionu Rožnovska. Jedná se např. o pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů, aktivní rodiče, zástupce organizací zabývající se vzděláváním dětí a žáků, poskytovatele sociálních služeb nebo také zástupce knihoven či firem.
Dle vašeho zájmu je možné se nominovat do více pracovních skupin či podskupin.

Pracovní skupiny
Každá hlavní pracovní skupina se sejde 4x ZA ROK. Dvě setkání proběhnou v období leden až červen a další dvě setkání v období září až prosinec. Každý člen skupiny bude za svou práci ODMĚNĚN ČÁSTKOU 200 Kč/1 HOD, odměna náleží jak za účast na jednotlivých skupinách, tak také za případnou přípravu či zpracování námětů a výstupů ze skupiny. Na jednáních hlavních pracovních skupin, které jsou facilitovány a odborně vedeny členy realizačního týmu, se bude diskutovat v širším kontextu o aktuálních problémech v dané oblasti, o možnostech zlepšení či inovace. V případě podnětů a zájmů členů, je možné v rámci jednotlivých skupin zrealizovat konkrétní workshopy, exkurze či školení na danou problematiku. Každá skupina má svého garanta, který předává informace a prezentuje výstupy skupiny členům Řídícího výboru.

Pracovní podskupiny
Plánujeme, že každá pracovní podskupina se sejde 2X – 3X ZA ROK, dle zájmu a potřebnosti řešení jednotlivých témat. Každý člen podskupiny bude za svou práci ODMĚNĚN ČÁSTKOU 200 Kč/1 HOD, odměna náleží jak za účast na jednotlivých podskupinách, tak také za případnou přípravu či zpracování námětů a výstupů z podskupiny. Na jednáních pracovních podskupin se budou řešit a diskutovat o konkrétních problémech z oblasti dle zaměření podskupiny. V případě podnětů a zájmů členů, je možné v rámci jednotlivých podskupin zrealizovat konkrétní workshopy, exkurze či školení na danou problematiku.Každá podskupina má svého vedoucího, který řídí setkání jednotlivých podskupin a bude v kontaktu se členy realizačního týmu projektu.

Projekt MAP II je již třetím projektem, který se svými aktivitami zabývá rozvojem a zkvalitňováním vzdělávání na Rožnovsku. Nešlo by to ovšem bez aktivní účasti vás, aktérů ve vzdělávání se zájmem něco změnit. Naším cílem je, aby problémy, se kterými se denně potýkáte, nezůstaly pouze na papíře.

Chcete-li se vy nebo vaši kolegové či kolegyně aktivně zapojit do procesu zkvalitňování vzdělávání v našem regionu, a mít tak možnost ovlivnit další jeho vývoj, přihlaste se do skupiny či podskupiny, jejíž téma vás zajímá.


Přihlásit se můžete dvěma způsoby a to následovně: 

  1. Zaslání emailu na adresu petra.satankova@maproznovsko, s uvedením jména a příjmení, názvem pracovní skupiny či podskupiny, organizace a kontaktního emailu.
  2. V případě hromadných nominací, prosím o vyplnění přiloženého excelového souboru. Do souboru doplňte potřebné údaje o zájemcích do příslušné pracovní skupiny či podskupiny. Každá hlavní pracovní skupina má svůj samostatný list rozlišený barvou. Pracovní podskupiny pro ZŠ jsou uvedeny v listu označeném PS5 a PDS základní vzdělávání a pro MŠ v listu PS6 a PDS předškolní vzdělávání. Vyplněnou tabulku zašlete, prosím, zpět na můj email: petra.satankova@maproznovsko.cz

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ NEJPOZDĚJI DO 28.2.2019. 

Na vzájemnou spolupráci se za realizační tým těší,

Ing. Martina Novosádová

Hlavní manažerka projektu

 

popis-pracovnich-skupin-a-podskupin-v-mapii

mapii_pracovni-skupiny-a-podskupiny_nominace