WORKSHOP – VOKS – 10. – 11. LEDEN 2022

10. leden 2022 - 11. leden 2022

Vážení,

na základě projeveného zájmu pedagogů mateřských škol a velmi pozitivního ohlasu účastníků minulého workshopu pro vás opětovně realizujeme interaktivní dvoudenní workshop neverbální komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností s využitím principů metody VOKS, na který vás srdečně zveme. Workshop povedou kvalifikované odbornice Mgr. M. Jarolímová a Mgr. N. Alešová.

V průběhu workshopu jeho účastníci získají informace o možnosti využití různých typů alternativních a augmentativních forem komunikace u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. Prohloubí si či upevní dovednosti komunikační metody VOKS ve výchově a vzdělávání. Dále lektorky účastníky seznámí s konkrétními pomůckami při aplikaci metody VOKS do výuky a vzdělávání a také se naučí vytvářet osobní komunikační systém u žáků s narušenou komunikační schopností.

Workshop se bude konat ve dvou dnech 10. – 11.1.2022 v přízemí MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm v následujících časech:

  1. den: 9 – 16 hodin
  2. den: 9 – 12:30 hodin

Workshop je určený pro pedagogy MŠ a ZŠ, speciální pedagogy,  pedagogy základních škol speciálních, vychovatele a další pedagogické pracovníky, kteří při rozvoji komunikačních dovedností žáků využívají metodu VOKS.

Na workshop je nutné se přihlásit.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_voks_workshop_10-11-1-2022