Workshop – ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ

23. leden 2019

Rádi bychom vás pozvali na workshop zaměřený na problematiku rovných příležitostí ve vzdělávání. Workshop je realizován ve spolupráci se zástupci projektu Krajského akčního plánování a členy realizačních týmů Místních akčních plánů z jiných regionů. Program workshopu nabízí zajímavá témata z oblasti např. inkluze žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním nebo naopak práce s nadanými a talentovanými dětmi, s možností aktivního zapojení se do diskuze.

Tento workshop je povinnou součástí aktivity projektu MAP II s cílem zapojit do diskuze zástupce všech zájmových skupin, kterých se dané téma dotýká. Realizace workshopu předchází ustanovení pracovní skupiny pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ, jejíž členové se budou pravidelně setkávat po dobu realizace projektu a budou diskutovat a hledat řešení aktuálních problémů v této oblasti.

Máte-li zájem se tohoto workshopu zúčastnit a následně se stát členy pracovní skupiny pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (účast na workshopu není podmínkou stát se členem), prosím, proveďte jednoduchou registraci na tuto akci kliknutím na tlačítko REGISTRACE v pozvánce.