WORKSHOP – Klokanův kufr – metodická pomůcka pro diagnostiku dětí předškolního věku – 1. běh: 9:30 – 11:30 hod.

Zveme pedagogy MŠ na interaktivní praktický workshop, v rámci kterého bude představena didaktická pomůcka KLOKANŮV KUFR, která pomáhá pedagogům při diagnostice dětí v MŠ. Workshop povede paní Petra Jiřincová. Tato pomůcka byla členy realizačního týmu projektu zakoupena a bude k dispozici ke sdílení pro všechny mateřské školy na Rožnovsku.

Lektorka v průběhu workshopu detailně představí celý obsah Klokanova kufru, který je rozdělen do 10 tematických oblastí vývoje dítěte. Účastníci si budou moci prakticky vyzkoušet všechny pomůcky a budou mít prostor pro své dotazy.

Z důvodu zajištění interaktivity workshopu je jeho kapacita omezena na 12 osob.

Workshop se bude konat ve dvou identických bězích dne 27.5.2021 v přízemí MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm.

  1. běh:   9:30 – 11:30 hodin
  2. běh: 13:00 – 15:00 hodin

Na workshop je nutné se přihlásit.

Více o workshopu naleznete v pozvánce zde:mapii_pozvanka_klokanuv-kufr_workshop_27-5-2021