Vítejte v novém projektu MAP II

1. leden 2019

Vítejte na nových webových stránkách projektu MAP II. Jsme velmi rádi, že po půl roční pauze se budeme opět potkávat při realizaci nového projektu, a že prostřednictvím těchto stránek budeme moci jednoduše šířit informace o realizaci projektu mezi všechny aktéry vzdělávání, kteří o projekt mají zájem.

Hned na začátku letošního roku jsme odstartovali tří a půl letý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Rožnov p.R. (zkráceně MAP II), který je plynulým pokračováním předcházejícího projektu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov p.R.”(MAP+), jež probíhal od června 2016 do května 2018. Nově však budeme projekt realizovat pod hlavičkou Mikroregionu Rožnovsko. Podobně jako v předchozím projektu i v nynějším se zaměříme především na rozvoj formálního i neformálního vzdělávání dětí a žáků do věku 15 let.

Navazující projekt MAP II bude svými aktivitami pokračovat v prohlubování v již započaté spolupráce mezi aktéry vzdělávání v ORP Rožnov p.R. a bude také podporovat nová partnerství. Dále se kromě aktivit podporující místní akčního plánování ve vzdělávání počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, jejichž cílovou skupinou budou nejen pedagogičtí a řídící pracovníci škol, ale také rodiče, zřizovatelé a další osoby zapojené do systému vzdělávání.  I v MAP II budeme nadále organizovat a financovat i akce cílené na děti a žáky škol. Bude se jednat např. o soutěž zaměřenou na čtenářskou gramotnost, semináře a workshopy.

Nově máme v projektu připravenou celou řadu aktivit, které bychom vám rádi představili na veřejném setkání, které se uskuteční dne 11.2.2019 od 14:30 hodin na Hotelu Energetic v Rožnově pod Radhoštěm, na které jste srdečně zváni. Součástí tohoto setkání bude nejen představení nového projektu MAP II, ale také nábor členů do pracovních skupin.

Věříme, že v novém projektu navážeme na dosavadní dobrou spolupráci a zároveň přivítáme v projektu nové aktivní tváře, které budou spolu s námi MAPovat rozvoj vzdělávání na Rožnovsku a podílet se na jeho zkvalitňování.

Všechny zapojené aktéry, ale i širokou veřejnost chce projekt MAP II i nadále informovat prostřednictvím těchto webových stránek a nově také  facebookových stránek https://www.facebook.com/MAP2.Roznovsko/ Budeme proto velmi rádi, pokud nás budete nadále sledovat.