UČÍME SE S POLY – 1. běh – 8:30 – 12:30 hod.

Zveme pedagogické pracovníky mateřských škol na interaktivní workshop UČÍME SE S POLY zaměřený na rozvoj přírodovědné gramotnosti v MŠ.  V rámci praktického workshopu, který povedou Mgr. Iva Koutná a Mgr. Lenka Pavelčíková, budou prezentovány vhodné metody, formy a činnosti pro polytechnické vzdělávání a environmentální výchovu, které je možné realizovat a začlenit do ŠVP školy.

Součástí workshopu bude především prezentace 5 tematických sad námětů a pomůcek, které budou zakoupeny v rámci projektu MAPII a budou k dispozici jednotlivým mateřským školám zapojených do projektu formou registrovaného sdílení. Jedná se o tyto témata: ZAHRADA, VODA, ZEMĚ, SLUNCE a VZDUCH. V programu workshopu budou zahrnuty také praktické ukázky činností se všemi pomůckami a výměna a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Workshop se bude konat ve dvou identických bězích dne 16.9.2020 v MŠ 1. máje 864 v Rožnově pod Radhoštěm.

  1. běh:   8:30 – 12:30 hod.
  2. běh: 13:00 – 17:00 hod.

Bližší informace naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_seminar_koutna_poly_16-9-2020a