Systém péče o žáky se SVP ve školní praxi – Mgr. Lenka Ondráčková

Pedagogové,

zveme vás na seminář Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole s oblíbenou lektorkou Mgr. Lenkou Ondráčkovou, která vám tentokrát přinese aktuální informace spojené se změnami v přímé a nepřímé práci asistenta pedagoga platné od 1.9.2021.

V průběhu semináře lektorka dále předá účastníkům zkušenosti s realizací doučování jako podpory žáků v oblasti prevence školní neúspěšnosti na školách a s tím spojené stanovení cílů podpory žákům se SVP a jejich vyhodnocování. Bude se také zabývat spoluprací školy se školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci žáků.

Po celou dobu semináře bude lektorka připravena odpovídat na konkrétní dotazy účastníků a bude také prostor k diskuzi.

Seminář se bude konat v úterý 15. března 2022 od 13:00 do 16:00 hodin na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm.

Seminář je určený pro pedagogy 1. a 2. stupně, asistenty pedagoga, výchovné poradce a poradenské pracovníky.

Na seminář je nutné se přihlásit.

Více informací o semináři naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_ondrackova_15-3-2022