Systém péče o žáky se SVP na základní škole – legislativní změny od 1.1.2021 – Mgr. Lenka Ondráčková

Pedagogové, zveme vás na webinář s oblíbenou paní lektorkou Mgr. Lenkou Ondráčkovou, která vám tentokrát přinese informace k problematice podpůrných opatření zaměřené na vysvětlení legislativních změn platných od 1.1.2021. Cílem webináře Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole je vysvětlit nejen aktuální legislativní změny spojené s novelizací vyhlášky 27/2016 o vzdělávání žáků se SVP a novelizací Nařízení vlády 75/2005 o stanovení přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků. Dále bude také reflektovat zkušenosti s aplikací předchozích legislativních změn do školní praxe a dále také reflektovat zkušenosti s problematikou poskytování podpůrných opatření žákům se SVP v době distančního vzdělávání.

Lektorka v průběhu webináře se bude dále také zabývat tématy zaměřenými na rozlišení rozdílu mezi podporou a úlevou pro žáky se SVP, doporučeními ŠPZ a efektivním nastavením podpůrných opatření tak, aby pomohla žákům k posunu v jejich vzdělávání zejména v dnešní době. Dále se také bude věnovat problematice komunikace s rodiči žáků se SVP a se školskými poradenskými zařízeními.

Webinář je určený  pro vedoucí pedagogy, pedagogy školských poradenských pracovišť a pedagogy, kteří se zabývají problematikou podpůrných opatření a jejich implementací na školách.

Webinář se bude vysílat v pondělí 1. března 2021 od 13 do 16:30 hodin v online platformě MS Teams.

Na webinář je nutné se přihlásit nejpozději do 25.2.2021.

Více informací o webináři naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_webinar_ondrackova_1-3-2021