Spouštíme sérii webinářů k platformě MS TEAMS

Vážení pedagogové,

jak jsme již na našich webových a facebookových stránkách avizovali, připravili jsme pro vás sérii webinářů zaměřenou na využívání online platformy MS TEAMS V PRAXI, neboť to je platforma, kterou si většina škol vybrala pro svou distanční výuku.

Z rozhovorů s řediteli jednotlivých škol vyplývá, že úroveň znalostí a dovedností na této platformě je u jednotlivých pedagogických pracovníků rozdílná, neboť ne všichni měli stejnou startovní čáru. Proto jsme se rozhodli sérii webinářů rozdělit do 4 tematických okruhů, tak aby si každý pedagog mohl vybrat, jakého webináře se chce zúčastnit, zda potřebuje jen některé doplňující informace a funkce, či potřebuje celou platformu projet od základu.

Okruhy témat jsou následující:

  1. Základy MS Teams
  2. Schůzky a sdílení
  3. Materiály a zadání
  4. Tipy a triky, dobrá praxe

Jsme velmi rádi, že pro vedení webinářů se nám podařilo oslovit pana Mgr. Jiřího Mlnaříka, který působí jako pedagog a zároveň IT specialista na rožnovském gymnáziu. Již při jarní vlně uzavření škol rozjel na celém gymnáziu distanční výuku na platformě MS TEAMS, má tedy bohaté zkušenosti jak s jejím nastavováním, tak také s vyučováním žáků v této formě. Proto nám přišlo vhodné ho oslovit, neboť platformu velmi dobře zná a zároveň ji využívá ve své pedagogické praxi, takže vám může ukázat spoustu praktických tipů a rad z praxe.

Vzhledem k tomu, že bychom byli rádi, aby webináře byly co nejvíce interaktivní a byl dostatek prostoru na vaše dotazy, stanovili jsme maximální počet 20 účastníků na jednom webináři. V tuto chvíli spouštíme každý webinář ve dvou identických bězích. Pokud by se kapacita rychle zaplnila, jsme domluveni s panem lektorem, že přidáme ještě 3. čas v prázdninovém týdnu, tak aby se dostalo na větší počet zájemců. Reagovat tedy budeme dle zájmů pedagogických pracovníků. V případě zájmu můžeme ve webinářích pokračovat i v dalších týdnech, případně přidat další okruhy.

Také jsme se rozhodli spustit webinář pro rodiče, neboť máme odezvu, že rodiče často kontaktují školu a neví si rady s nastavením platformy a jejím ovládáním. Pokud máte pocit, že i rodiče vašich školních dětí by rádi nabídku využili, budeme rádi, když jim pošlete přes vaše informační kanály pozvánku či odkaz na webinář pro rodiče.

Vzhledem k jarním zkušenostem s realizací webinářů, kdy se stávalo, že jste se přihlašovali na poslední chvíli či až po zahájení webináře, bych vás ráda požádala, abyste se přihlašovali na webinář s dostatečný časovým předstihem. Vzhledem k tomu, že pozvánky do MS TEAMS vám bude zasílat přímo pan lektor, není možné se přihlašovat na webinář těsně před zahájením.

Po každém webináři budeme velmi rádi za vyplnění online evaluačního dotazníku, tak jak již jste u nás zvyklí. V případě zájmu o další webináře či rozšíření okruhů témat k MS TEAMS, které se v evaluaci ukáží, budeme určitě reagovat

Přejeme pohodové dny ve zdraví a věříme, že série webinářů se vám bude líbit a pomůže vám upevnit si dovednosti nutné k distanční výuce.

Zde přehled jednotlivých webinářů:

mapii_prehled_ms-teams-webinare_rijen-2020