Společné setkání pedagogů MŠ a elementaristů ZŠ na Rožnovsku

Dovolujeme si vás pozvat na první společné SETKÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ A ELEMENTARISTŮ ZŠ na Rožnovsku, které se bude konat dne 10. listopadu 2021. Podnět k realizaci tohoto setkání vzešel od členů pracovní podskupiny pro čtenářskou a matematickou pregramotnost, která se pravidelně setkává a debatuje o různých otázkách z oblasti předškolního vzdělávání.

Na setkání bude probíhat diskuze pedagogů MŠ a ZŠ nad tématy týkající se nástupu dítěte do 1. třídy, doporučování dětí do PPP nebo problematiky odkladů školní docházky. Dále bude na setkání prostor také na vzájemnou výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe či neformální diskuzi s kolegy. Rovněž z tohoto setkání mohou vzniknout další podněty a návrhy, které můžeme v rámci realizace projektu MAPII v budoucnu realizovat.

Setkání se bude konat od 14:30 do 16:30 hodin na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm.

Více naleznete v pozvánce zde:mapii_pozvanka_ms_a_elementaristky_10-11-2021