Složení pracovních skupin a podskupin

Vážení,

děkujeme vám všem za nominace do pracovních skupin a podskupin v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p.R. Jsme velmi rádi, že v tomto novém projektu MAP II byl tak velký zájem o aktivní zapojení se do pracovních skupin, a to nejen z řad pedagogických pracovníků, ale také z řad vedoucích pracovníků škol, zástupců zřizovatelů či rodičů. Proto nás velmi mrzí, že jsme nemohli ponechat všechny zájemce v jednotlivých pracovních skupinách, a to z důvodu nastavení podmínek projektu, kde je kapacita všech skupin omezena. Museli jsme tedy přistoupit k selekci členů v některých pracovních skupinách a podskupinách, tak abychom zachovali jejich vyváženost a zároveň dodrželi maximální možný počet účastníků.

Při výběru členů pracovních skupin a podskupin jsme zohledňovali následující kritéria:

  • povinné složení pracovní skupiny dané projektovou žádostí, které jsme museli dodržet (např. zástupce ZŠ, zástupce MŠ, zástupce zřizovatele atd.)
  • zapojení do pracovních skupin co nejvíce subjektů – škol
  • zapojení do pracovních skupin různé zástupce v oblasti školství – zřizovatel, ředitel, pedagog, rodič, zástupce poradenského zařízení, odborník z praxe, státní subjekt, soukromý subjekt atd.
  • v případě převisu členů jsme požádali školy, které nominovali více členů, aby poslaly své preference, ty jsme poté zohlednili
  • vyváženost pracovní skupiny z hlediska zaměření – např. učitelé 1. či 2. stupně
  • v případě převisu a velkého zájmu o zapojení některých osob jsme počet lidí ve skupině nechali vyšší a někteří jsou členy bez nároku na odměnu (např. statutár, zřizovatel, zástupce samosprávy atd.)
  • propojení hlavních pracovních skupin s podskupinami spočívající v zajištění členství vedoucího každé pracovní podskupiny v hlavní skupině za účelem přenosu informací a výstupů
  • preferovali jsme odbornost a přínos pro diskusi v pracovních skupinách

Všechny výše uvedená kritéria jsme tedy zohlednili a dospěli k finálnímu složení jednotlivých pracovních skupin a podskupin. S výsledky se můžete seznámit na záložce pracovní skupiny. Věříme, že i Ti, kteří zde své jméno nenajdou nám zachovají svou přízeň v projektu MAP II a zapojí se do jiných aktivit, které připravujeme. V příštím školním roce bude možnost se ještě přihlásit do tzv. předmětových kabinetů. O této aktivitě budeme v budoucnu informovat.  

Členům hlavních pracovních skupin budeme v průběhu dnešního dne zasílat pozvánku na první setkání vaší pracovní skupiny. Pracovní podskupiny pozvánky na své první setkání obdrží s časovou prodlevou, dle domluvy termínu s vedoucím podskupiny.

Těšíme se na podnětné diskuze, vaše názory, nápady a náměty a také na výměnu „dobré praxe“,  prostě na vzájemnou spolupráci na rozvoji vzdělávání v našem rožnovském regionu. Těšíme se na setkání s vámi na pracovních skupinách!

 

                                                                                                                     Za projektový tým,

                                                                Ing. Martina Novosádová – hlavní manažerka projektu

                                                                                                               

První schůzky pracovních skupin se uskuteční v následujících termínech:

Název pracovní skupiny Datum schůzky Čas schůzky Místo schůzky
PS1 Financování 27.03. 15:00 – 16:30 Velká zasedací místnost, MěÚ Rožnov p.R.
PS2 Rovné příležitosti 01.04. 13:00 – 15:00 Velká zasedací místnost, MěÚ Rožnov p.R.
PS3 Čtenářská gramotnost 15.04. 13:00 – 15:00 Obřadní místnost, MěÚ Rožnov p.R.
PS4 Matematická gramotnost 15.04. 15:00 – 17:00 Obřadní místnost, MěÚ Rožnov p.R.
PS5 Základní vzdělávání 01.04. 15:00 – 17:00 Velká zasedací místnost, MěÚ Rožnov p.R.
PS6 Předškolní vzdělávání 01.04. 9:30 – 11:30 Malá zasedací místnost, MěÚ Rožnov p.R.
PS7 Zájmové a neformální vzdělávání 27.03. 10:00 – 11:30 Velká zasedací místnost, MěÚ Rožnov p.R.