ZRUŠENO – Setkání pedagogů MŠ a elementaristů ZŠ na Rožnovsku

Dovolujeme si vás pozvat na první společné SETKÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ A ELEMENTARISTŮ ZŠ na Rožnovsku, které se bude konat dne 19. března 2020. Podnět k realizaci tohoto setkání vzešel od členů pracovní podskupiny pro čtenářskou a matematickou pregramotnost, která se pravidelně setkává a debatuje o různých otázkách z oblasti předškolního vzdělávání. Na toto setkání budou rovněž pozváni i zástupci PPP a SPC z Valašského Meziříčí.

V příjemném prostředí podkroví Brasserie Avion bude probíhat diskuze pedagogů MŠ a ZŠ nad tématy týkající se nástupu dítěte do 1. třídy, doporučování dětí do PPP nebo problematiky odkladů školní docházky. Dále bude na setkání prostor také na vzájemnou výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe či neformální diskuzi s kolegy. Rovněž z tohoto setkání mohou vzniknout další podněty a návrhy, které můžeme v rámci realizace projektu MAPII. v budoucnu realizovat.

Setkání se bude konat od 14:30 do 16:30 hodin v Brasserii Avion v Rožnově pod Radhoštěm.

Více naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_ms_a_elementaristky_19-3-2020