Rozvoj sociálních dovedností u dítěte v MŠ

Zveme pedagogy MŠ na Rožnovsku na webinář Rozvoj sociálních dovedností u dítěte v MŠ s oblíbenou lektorkou Mg. Lenkou Bínovou, jehož cílem je rozšířit kompetence pedagogů v otázkách nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emociálních i sociálních potřeb dítěte potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností.

Lektorka se bude zabývat zejména tématy zaměřenými na fáze socializace dítěte, faktory ovlivňující sociální vývoj nebo pojmy sociální učení a prosociální učení a dalšími.

Webinář se bude vysílat na online platformě VIOM ve čtvrtek 7. ledna 2021 od 8:30 do 14:00 hod.

Více informací o webináři naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_webinar_ms_soc-dovednosti_binova_7-1-2021