Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku a při nástupu do 1. třídy_webinář s Mgr. Lenkou Bínovou

Zveme pedagogy MŠ a 1. tříd ZŠ na Rožnovsku na webinář Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku a při nástupu do 1. třídy vedený oblíbenou lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou. Webinář je zaměřený na otázky týkající se rozvoje a stimulace smyslového vnímání v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí – sluchové, zrakové a prostorové vnímání.

V průběhu prakticky zaměřeného webináře budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání, důraz bude kladen na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Dále budou účastníci seznámeni s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti a budou jim prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.

Lektorka bude i tentokrát připravena zodpovídat na dotazy účastníků v průběhu celého webináře.

Webinář se bude vysílat ve čtvrtek 15.4.2021 od 8:00 do 11:45 hod. na platformě VIOM.

Více informací o webináři naleznete v pozvánce zde:mapii_pozvanka_binova_smyslove-vnimani_15-4-2021