Rozvoj sluchového vnímání – webinář pro rodiče s Mgr. Lenkou Bínovou

Rodiče dětí předškolního věku, zveme vás na další pokračování ze série webinářů, které pro vás připravuje Mgr. Lenka Bínová. V pořadí již pátý webinář se bude vysílat ve středu 27. května 2020 od 17 hodin. Svým obsahem bude zaměřen na téma týkající se rozvoje sluchového vnímání vašich dětí.

Lektorka vás v průběhu webináře seznámí s možnostmi, jak podpořit a rozvíjet sluchové vnímání jako základu pro úspěšný nácvik psaní a čtení. Dále se lektorka bude zabývat vnímáním a reprodukcí rytmu, nácviku sluchové analýzy a syntézy a dalšími zajímavými tématy.

Lektorka bude i tentokrát připravena zodpovědět vaše dotazy, povzbudit vás ve vaší nové roli rodiče jako domácího učitele a podat vám potřebnou podporu.

Pozvánka na webinář je zde: mapii_pozvanka_binova_rodice_27-5-2020