První pomoc – základní normy zdravotnických znalostí

Zveme pedagogické pracovníky základních a mateřských škol na seminář První pomoc – základní normy zdravotnických znalostí, který se bude konat souběžně s kurzem na Zdravotníka zotavovacích akcí. Seminář povede lektorka Bc. Jitkou Proroková.  Přesná data a místo konání kurzu naleznete v pozvánce níže.

Součástí obsahu kurzu jsou nejen teoretické informace týkající se základních norem zdravotnických znalostí, ale také praktické ukázky používání různých zdravotnických pomůcek, obvazování zranění  či poskytnutí první pomoci při krvácení. Kurz také zahrnuje nácvik na  figurínách, ukázky kardiopulmunární resuscitace a simulace konkrétních situací s figuranty.

Aby se účastník kurzu stal úspěšným absolventem a získal osvědčení z akreditovaného kurzu, je nutné splnit celou docházku kurzu tj. 20 vyučovacích hodin a projít závěrečným písemným testem.

Vzhledem k tomu, že kurz je veden interaktivně a samozřejmostí jsou praktické nácviky, je maximální počet účastníků ve skupině omezen na 12 osob. Využijte tedy včas možnosti zúčastnit se zdarma tohoto kurzu v našem regionu.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_seminar_prvni_pomoc_2020