ZRUŠENO – Práce s diferencovanou třídou v matematice – výjezdní seminář

20. březen 2020 - 21. březen 2020

Zveme všechny pedagogy vyučující matematiku na základních školách na Rožnovsku na již dříve avizovaný první společný výjezdní seminář, součástí  jehož programu bude nejen sdílení dobré praxe a profesních zkušeností, ale také odborný seminář s kvalifikovanou lektorkou Mgr. Lenkou Ondráčkovou na téma Práce s diferencovanou třídou v matematice. Lektora se bude zabývat například těmito tématy:

  • Diferencovaná třída na 2. stupni ZŠ – identifikace jednotlivých typů žáků, jejich potřeby a projevy při výuce matematiky, specifika práce s jednotlivými typy žáků v hodinách matematiky
  • Diferencované vyučování jako podpůrné opatření
  • Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
  • Osvědčené metody a formy práce s diferencovanou třídou v matematice – příklady dobré praxe
  • Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v matematice, praktická ukázka práce s kartičkami s diferencovanými úkoly – příklad dobré praxe
  • Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
  • Náměty na tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů v matematice

Seminář se bude konat ve dnech 20. – 21.3.2020 v Hotelu Sepetná v Ostravici.

Podrobný program výjezdního semináře naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_vyjezdni-matikari_20-21-3-2020