Pozitivní podpora chování PBIS: zavádění do praxe v základnách školách a jednotlivých třídách

Pedagogové,

zveme vás na v pořadí již druhý webinář Pozitivní podpora chování PBIS: zavádění do praxe v základních školách a jednotlivých třídách, který je svým obsahem zaměřený na funkční přístupy k chování žáků ve školách, tzv. systém Pozitivní podpory chování – PBIS_Possitive Behavioral Interverventions and Supports. Tentokrát se lektorka Mgr. Anna Kubíčková bude zabývat praktickým zaváděním tohoto systému do praxe na školách či třídách.

V průběhu webináře lektorka účastníkům představí způsoby implementace principů PBIS jako celoškolní podpory, která pomáhá předcházet nevhodnému chování žáků. PBIS využívá tři úrovně podpory, které jsou kontinuálně poskytovány žákům podle jejich potřeb. Jedná se o cílenou podporu pro včasný záchyt žáků, u nichž se již vyskytují občasné obtíže a individualizovanou intenzivní podporou žáků s komplexními potřebami. Účastníci budou mít po celou dobu webináře možnost klást dotazy.

Webinář se vysílá ve čtvrtek 25. března 2021 od 13:30 do 15:30 hodin v online prostředí ZOOM.

Na webinář je nutné se přihlásit. Přihlásit se mohou i ti, kteří se neúčastnili prvního webináře s Mgr. Annou Kubíčkovou.

Více o webináři naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_pbis_pozitivni-podpora-chovani_25-3-2021