Pohybové hry s Radkem Ježowiczem

Zveme pedagogy volného času, vychovatelky a pedagogy TV na vzdělávací aktivitu projektu POHYBOVÉ HRY s Mgr. Radkem Ježowiczem,  které můžete využít při vaši práci s dětmi.

Ukáže vám, jak můžete zpracovat a využít pohybové hry k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí, převážně motorických a psychomotorických. Náměty tvoří soubor her a činností, které můžete nabídnout dětem odpoledne ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo mimoškolních činností. Bude se jednat např. o hry ve skupinách, honičky, hry psychomotorické či míčové.

Na aktivitu budete potřebovat sportovní oblečení a obuv do sálu i ven.

Aktivita se bude konat dne 18.5.2022 od 8:00 do 14:00 hodin ve Společenském domě (sál SVČ) a v přilehlém městském parku v Rožnově pod Radhoštěm. 

Na aktivitu je nutné se přihlásit.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_jezowicz_18-5-2022