Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – Mgr. Lenka Ondráčková

Dovolujeme si vás pozvat na zajímavý seminář vedený Mgr. Lenkou Ondráčkovou Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi, který je svým obsahem zaměřený na systémové řešení problematiky zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Interaktivní seminář je zacílen na změny a praktické dopady týkající se inkluze a společného vzdělávání v souladu s legislativou.

Seminář se koná dne 8.4.2019 od 8:30 hodin na MěÚ v Rožnově p.R ve velké zasedací místnosti. Tento seminář je určený pro ředitele a zástupce ředitelů ZŠ, výchovné poradce, metodiky prevence, speciální pedagogy a pro zástupce poradenských pracovišť (SPC, PPP).

Pro pedagogické pracovníky škol, ať už na 1. či 2. stupni, plánujeme realizovat tematicky stejně zaměřený seminář dne 15. května 2019. Seminář bude vedený taktéž Mgr. Lenkou Ondráčkovou a svým obsahem bude již řešit problematiku konkrétní práce učitelů při aplikaci jednotlivých podpůrných opatření ve třídách a  s tím spojenou tvorbu potřebných dokumentů.

Bližší informace naleznete v pozvánce zde: