Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – Mgr. Lenka Ondráčková

Zveme vás na již dříve avizovaný zajímavý seminář vedený Mgr. Lenkou Ondráčkovou Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi tentokrát určený pro pedagogické pracovníky ZŠ. Seminář je svým obsahem zaměřen na problematiku konkrétní práce učitelů při aplikaci jednotlivých podpůrných opatření ve třídách a  s tím spojenou tvorbou potřebných dokumentů. Interaktivní seminář je zacílen na změny a praktické dopady týkající se inkluze a společného vzdělávání přímo ve třídách.

Seminář se koná dne 15.5.2019 od 8:30 hodin na MěÚ v Rožnově p.R ve velké zasedací místnosti. Tento seminář je určený pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol.

Bližší informace naleznete v pozvánce zde: 

Související příspěvky