PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ V MŠ A JEHO VLIV NA SAMOSTATNOST DĚTÍ

Jsme potěšeni, že v měsíci květnu se nám podařilo domluvit na spolupráci s dalším novým lektorem, který je ochoten vás vzdělávat a inspirovat formou online webinářů. Zveme tedy tímto pedagogy mateřských škol na webinář s Mgr. Julianou Gardošovou PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ V MŠ A JEHO VLIV NA SAMOSTATNOST DĚTÍ, který je zaměřený na rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

V průběhu semináře lektorka nabídne a seznámí účastníky s různými typy činností, kterým se děti v MŠ mohou věnovat. Dále se bude zabývat tématikou přípravy hracích koutků, možnostmi samostatného výběru činností, jak učit děti pracovat ve skupince, aby co nejméně potřebovaly pomoc pedagoga a dalšími zajímavými tématy. V průběhu webináře budou mít účastníci možnost s lektorkou komunikovat a klást jí otázky.

Webinář se bude konat 20. května 2020 od 13 do 15 hodin.

Více informací o webináři naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_gardosova_webinar_20-5-2020