Odborný poradce v oblasti logopedie pro MŠ

Vážené paní ředitelky a vedoucí MŠ,

jsme velmi rádi, že se nám v rámci projektu MAP II podařilo získat finanční prostředky na úhradu mzdových nákladů pro novou pracovní pozici v projektu, a to na Odborného poradce v oblasti logopedie. Podnět pro vznik této pracovní pozice vzešel z přecházejícího projektu MAP+, kde jste v rámci zpracování Místního akčního plánu na další roky tuto aktivitu nominovali (aktivita č.35 MAP).

S potěšením Vám tedy můžeme představit paní Mgr. Magdu Štěpánkovou, která je Vám již od této chvíle k dispozici, a to po celou dobu trvání projektu. Paní Štěpánková v současné době pracuje jako speciální pedagog, ale má dlouholetou praxi i jako učitelka I. stupně a vychovatelka na základní škole a v minulosti pracovala také jako učitelka v mateřské škole.

Paní Štěpánkovou můžete využívat pro osobní i telefonické konzultace a poradenství. Může Vám být nápomocná v níže uvedených činnostech:

 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností,
 • individuální logopedickou intervenci,
 • pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností,
 • metodickou podporu,
 • informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům dětí,
 • speciálně pedagogickou podporu, specifikaci práce u jednotlivých zdravotních znevýhodnění,
 • konzultace k poskytování podpůrných opatření nutných ke vzdělávání dětí
  se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • konzultace při tvorbě IVP,
 • besedy pro rodiče (školní zralost, vývoj řeči aj.)

 

Odborný poradce v oblasti logopedie je vám k dispozici v následujících časech:

1) středa a pátek – 9:00 až 11:00 hod. osobní konzultace ve školkách (dle předchozí dohody)

2) pondělí, středa, čtvrtek – 15:00 – 16:00 hod.

 

Paní Štěpánkovou můžete kontaktovat ve výše uvedených časech na telefonním čísle 603 181 813, nebo prostřednictvím e-mailu magda.stepankova@maproznovsko.cz

Tato pozice byla zřízena na celou dobu realizace projektu, to je od ledna 2019 do června 2022 (mimo období letních prázdnin), to znamená, že máte před sebou 3,5 roku možné spolupráce. Uvědomujeme si rozdílné možnosti a potřeby jednotlivých školek, je tedy samozřejmě možné si paní Štěpánkovou pozvat do vaší školky na úvodní seznamovací schůzku, kde si domluvíte možnosti spolupráce a vaše konkrétní požadavky. Věříme, že tuto aktivitu naplno využijete.

Budeme velmi rádi, pokud o možnosti využívat Odborného poradce v oblasti logopedie ve vašich mateřských školách budete informovat vaše pedagogické pracovníky. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi při dalších aktivitách projektu MAP II.

 

Za projektový tým

Ing. Martina Novosádová

Hlavní manažerka projektu MAP II