Odborná exkurze ZŠ Rožnov p.R., Tyršovo nábř.

Zveme pedagogy, asistenty pedagogů, speciální pedagogy, pedagogy pracující s žáky s podpůrnými opatřeními a ostatní pedagogické pracovníky škol na Rožnovsku zajímající se o speciální pedagogiku na odbornou exkurzi do ZŠ Rožnov p.R, Tyršovo nábřeží , která se bude konat v úterý 1. března 2022.

Součástí exkurze bude zajímavá prezentace školy a jejího specifického režimu v podání paní ředitelky Mgr. Romany Rybiařové. Následně budou mít účastníci možnost nahlédnout do jednotlivých speciálních tříd, kde jim pedagogové ukáží prostory, pomůcky a budou jim k dispozici k zodpovězení dotazů.

Exkurze bude probíhat v prostorách školy od 8:15 do cca11:15 hod.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_exkurze_zsprakticka_1-3-2022