NOVÉ METODY VE VÝUCE S VYUŽITÍM ICT – workshop 2. část

Dovolujeme si pozvat pedagogy ZŠ všech naukových předmětů na interaktivní workshop zaměřený na využívání nových metod ve výuce s využitím ICT. Workshop je rozdělen na dvě části. 1. část se bude konat dne 3.10.2019 a 2. část dne 15.10.2019. Jednotlivé části workshopu budou na sebe navazovat, proto doporučujeme přihlásit se na obě části.

Na workshopu, který povede Mgr. Lenka Jašková, se seznámíte se základními prostředími, která jsou vyvinuta pro zkvalitnění a zatraktivnění vzdělávacího procesu. Tato prostředí nabízí rychlé kvízy, binga, křížovky, skládání slov, pexesa a skupinové aktivity. Ale nabízí také možnost, jak si vytvořit test, který si žáci mohou vyplňovat v individuálním tempu a vy máte okamžitě test zkontrolovaný a vyhodnocený. Každý účastník si vyzkouší, co asi zažívají děti, když tuto aktivitu mají ve třídě a následně se naučí, jak se takové aktivity chystají, aby jejich obsah přesně korespondoval s danou látkou a úrovní žáků v konkrétní třídě.

Na workshopu se bude aktivně pracovat s ICT zařízeními, které si pedagog přinese. Pokud takové nevlastní, bude na místě mít možnost tablet si zapůjčit.

Bližší informace o workshopu jsou uvedeny v pozvánce zde: mapii_pozvanka_3_10_2019_jaskova