Metodika logopedické péče v běžné MŠ – 2. část

Zveme pedagogy mateřských škol na další pokračování ze série webinářů  z oblasti logopedie s názvem Metodika logopedické péče v běžné MŠ, které jsou zaměřené na skupinovou logopedickou péči. Jedná se o druhé pokračování , v rámci kterého se bude lektorka a zkušená logopedka Mgr. Lucie Pavlicová  věnovat  problematikou správného řečového vývoje dětí.

Účastníci webináře získají vhled do orientační (depistážní) diagnostiky vývoje řeči, díky čemuž budou moci dětem, resp. jejich rodičům, včas doporučit odbornou pomoc. Dále také získají tipy pro práci s dětmi v rámci logopedické prevence v běžné MŠ. Webinář bude zahrnovat spoustu praktických ukázek, které budou zaměřené na fonační a oromotorická cvičení, díky kterým posluchači získají představu o tom, jakým způsobem lze zařadit logopedická cvičení do každodenních činností v mateřské škole.

Webinář je vhodný nejen pro logopedické preventistky či logopedické asistentky, ale pro všechny pedagogy MŠ, kterým je problematika rozvoje řeči u dětí předškolního věku blízká.

Webinář se bude vysílat v pondělí 8. února 2021 od 15:30 do 17:30 hodin na platformě VIOM.

Na webinář je nutné se přihlásit.

Více informací o webináři naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_pavlicova_logo-pece_2-cast_8-2-2021