MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

Zveme pedagogy MŠ a 1. tříd ZŠ na webinář MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST s Mgr. Lenkou Bínovou, který je zaměřený na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku, zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti.

Webinář nabídne účastníkům jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje matematických dovedností a schopností dětí předškolního věku s dopadem na školní úspěšnost při nástupu do 1. tříd ZŠ. Lektorka se dále bude zabývat zejména oblastmi předčíselných, matematických a číselných představ – co by mělo dítě před vstupem do ZŠ v těchto oblastech zvládnout a dále otázkami týkajícími se rozvoje předčíselných a číselných představ a také rozvoje prostorové orientace.

WEBINÁŘ SE BUDE VYSÍLAT VE STŘEDU 8.4.2020 OD 8:30 DO 12:00 HODIN.

Více informací najdete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_mat-pregramotnost_binova_8-4-2020