Jak rozvinout přirozený potenciál dítěte s Mgr. Jiřím Haldou – 2. běh: 13 – 17 hod.

PEDAGOGOVÉ MŠ i ZŠ POZOR!

JE TU PRO VÁS DALŠÍ SEMINÁŘ s Mgr. JIŘÍM HALDOU!

Nový školní rok rozjíždíme seminářem JAK ROZVINOUT PŘIROZENÝ POTENCIÁL DÍTĚTE, který povede uznávaný odborník, speciální pedagog a rodinný terapeut, Mgr. Jiří Halda. Tento seminář má inspirovat ty, kteří s dětmi pracují v tom, jaké atributy talent má, jak je rozvíjet a propojovat. Je o inspiraci formální – školské, ale také neformální – rodičovské. Dále také o školské roli korekční, zejména vlivu profesionálních rad na rodičovské počínání.

V průběhu semináře se bude lektor zabývat osobnostními atributy a jejich vlivy na rozvoj potenciálu každého jedince. Dále bude lektor s účastníky debatovat o limitech osobnosti, převážně o limitaci prostředím, které přirozený rozvoj ovlivňuje. Nebudou chybět ani příklady z praxe.  Během semináře budete mít možnost zapojit se do diskuze, sdílet své poznatky a klást dotazy.

Seminář se bude konat ve dvou identických bězích dne 15. září 2021 v konferenční místnosti Sušák ve Valašském muzeu v přírodě.

  1. běh:   8:00 – 12:00 hod.
  2. běh: 13:00 – 17:00 hod.

Na seminář je nutné se přihlásit.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_talent_ped_halda_15-9-2021