Hodnocení žáků nejen v době distančního vzdělávání s Mgr. Lenkou Ondráčkovou

Pedagogové,

zveme vás na webinář s oblíbenou paní lektorkou Mgr. Lenkou Ondráčkovou, která s vámi bude diskutovat o problematice hodnocení žáků nejen v době distančního vzdělávání.

V průběhu webináře Hodnocení žáků nejen v době distančního vzdělávání se lektorka bude věnovat formám a způsobech hodnocení, dále bude hovořit o specifikách hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či legislativním zakotvení problematiky. Zabrousí také na téma hodnocení žáků na vysvědčení a další témata týkající se dané problematiky.

Lektorka dále účastníkům přinese náměty na hodnocení žáků v rámci distančního vzdělávání a celý webinář bude doplněn spoustou příkladů dobré praxe a praktickými zkušenostmi.

Webinář je určený pro pedagogy ZŠ, pedagogy školských poradenských pracovišť a pedagogy, kteří se zabývají problematikou podpůrných opatření a jejich implementací na školách.

Webinář se bude vysílat ve čtvrtek 29.4.2021 od 13:00 do 16:30 hodin v online platformě MS Teams.

Na webinář je nutné se přihlásit nejpozději do 28.4.2021.

Více informací o webináři naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_webinar_ondrackova_29-4-2021