ZRUŠENO – Dysortografie – specifická vývojová porucha učení-seminář pro pedagogy ZŠ s Mgr. Lenkou Bínovou

Pedagogové ZŠ,

zveme vás na seminář s Mgr. Lenkou Bínovou zaměřený na problematiku specifické vývojové poruchy učení zasahující do oblasti pravopisu – DYSORTOGRAFIE. 

Seminář bude zaměřený na otázky týkající se problematiky SPU, konkrétně dysortografie. Účastníci semináře se seznámí s nejčastějšími projevy dysortografických obtíží, rozšíří své znalosti v oblasti diagnostiky dysortografie a dozví se jaké jsou nejvhodnější přístupy k dětem s dysortografií v běžných hodinách a třídách- zohlednění, tolerance v rámci osnov, hodnocení. V průběhu semináře budou prezentovány praktické konkrétní reedukační postupy při práci s dětmi, které vedou ke zmírňování popř. kompenzaci specifických obtíží.

Lektorka bude po celou dobu semináře připraveno odpovídat na konkrétní dotazy účastníků.

SEMINÁŘ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 31.3.2022 OD 12:45 DO 16:45 HODIN V BRILLOVCE V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_dysortografie_binova_31-3-2022