DOTAZNÍK PRO RODIČE – ANALÝZA POTŘEB MOŽNOSTÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ na Rožnovsku

24. leden 2022

Vážení rodiče,

v minulém týdnu bylo spuštěno rozsáhlé dotazníkové šetření pro rodiče žáků základních škol a nižších ročníků gymnázia na území Rožnovska s cílem zjistit, jaké jsou potřeby a preference možností trávení volného času nejen dětí, ale i rodičů. Získáme takto dokument Analýza potřeb možností trávení volného času dětí na Rožnovsku. Máme zájem přizpůsobit nabídku volnočasových aktivit více potřebám současné doby a rodin.

Vaše děti se již také zapojili do dotazníkového šetření ve svých školách, a to vyplněním dotazníku, kde odpovídali na otázky, jakým způsobem tráví svůj volný čas a zda jim to vyhovuje či by rády dělaly něco jiného.

Nyní bychom rádi požádali, i vás rodiče, o vyplnění dotazníku, který byl pro tyto účely uzpůsoben. Jeho vyplnění je online a zabere vám 3 – 5 minut v závislosti na počtu vašich dětí.

Zde je odkaz na dotazník: Dotazník pro rodiče žáků základních škol a nižších ročníků Gymnázia v ORP Rožnov pod Radhoštěm (google.com)

Názor vás, rodičů, je pro tvorbu Analýzy velmi důležitý a pro dosažení vypovídající hodnoty současného stavu bychom byli rádi, aby tento dotazník vyplnilo co nejvíce z vás.

Výsledný dokument vám představíme na veřejné prezentaci v průběhu jarních měsíců. Budete tak seznámeni s finálními výsledky a kompletní Analýzou, ze které budou patrné úhly pohledu, jak žáků, tak rodičů na trávení volného času dětí na Rožnovsku.

Dotazník je možné vyplňovat do 15. února 2022.

 

Děkujeme za vaši spolupráci.

 

Za realizační tým projektu MAPII,

Ing. Martina Novosádová, hlavní manažerka projektu