Dítě v normě a mimo normu aneb možnosti a limity rovnosti a rovných příležitostí v našem životě

Dovolujeme si vás pozvat na další přednášku s uznávanými odborníky PaedDr. Mgr. Věrou Facovou a MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D. v rámci  realizace projektu MAPII.  Lektoři se budou na přednášce s názvem Dítě v normě a mimo normu aneb možnosti a limity rovnosti a rovných příležitostí v našem životě tentokrát zabývat otázkami vztahující se k problematice rovných příležitostí nejen ve škole, ale i v životě.  Přednáška je určená pro rodiče a širokou veřejnost a bude se konat ve čtvrtek 17.10.2019 od 17 hodin v 3. Etáži v Rožnově pod Radhoštěm.

V průběhu přednášky se budou lektoři zabývat psychologickými a medicínskými tématy věnovaným otázkám norem a poruch ve vývoji psychiky a chování dítěte, zmíní vliv genetiky, vzorů, prostředí, pravidel, limitů a rolí v rodině v kontextu možností a limitů rovného přístupu ve škole a reálném životě. Dále se bude diskutovat na téma „normálnosti“ a „nenormálnosti“ chování a prožívání ve škole a doma a možnostech podpory zdravého a funkčního vývoje dětí. Součástí přednášky bude i diskuse a odpovídání na dotazy.

Vzhledem k omezené kapacitě prostor je nutné se na akci přihlásit na email: petra.satankova@maproznovsko.cz nebo telefon 777 793 716.

Více informací naleznete v pozvánce: mapii_prednaska-pro-rodice_facorel3