Čtením a psaním ke kritickému myšlení – 8.2.2021 – 2. běh: 14 – 18 hod.

Zveme pedagogy základních škol na zajímavý zážitkový webinář Čtením a psaním ke kritickému myšlení s kvalifikovanou odbornicí a lektorkou kritického myšlení a mediální výchovy Mgr. Ninou Rutovou. 

Na webináři se účastníci seznámí se základními metodami a postupy napomáhající rozvoji kritického myšlení žáků a čtení s porozuměním. Lektorka se bude zabývat  mimo jiné třífázovým modelem učení E-U-R ve všech předmětech nebo metodami jako jsou skládankové učení, pětilístek, I.N.S.E.R.T, T-graf atd.

Účastníci se v rámci interaktivního webináře zkusí modelové lekce, které následně spolu s lektorkou budou analyzovat z hlediska jejich využití ve škole. Témata modelových lekcí budou z různých předmětů.

Webinář je určený pro pedagogy různých předmětů. Pro zajištění zážitkové formy a interaktivnosti webináře je jeho kapacita omezena na 11 osob.

Vzhledem k tomu, že se jedná o webinář s větší časovou dotací, je rozdělen do 3 dnů po 4 hodinách. Je potřeba tedy absolvovat všechny tři dny 12. 1. , 2.2. a 8.2.2021. Vzhledem k tomu, že kapacita webináře je omezena pouze na 11 osob, tak vypisujeme v jednom dni dva identické běhy v následujících časech:

  1. běh: 9 – 13 hod.
  2. běh: 14 – 18 hod.

Na každý den kurzu a vybraný běh je nutné se přihlásit.

V případě zájmu z řad účastníků bude tento kurz rozšířen o navazující kurz, který se bude konat v měsících duben a květen. Jeho forma bude upřesněna dle aktuálně se vyvíjející situace.

Více o webináři naleznete v pozvánce zde:mapii_pozvanka_kriticke-mysleni_rutova