Čtenářská pregramotnost s Mgr. Lenkou Bínovou

Zveme pedagogy MŠ a 1. tříd ZŠ na webinář ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST s Mgr. Lenkou Bínovou, který je zaměřený na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázkách předčtenářské gramotnosti.

Webinář nabídne účastníkům zajímavá témata z této oblasti, zejména metodické postupy vzhledem k vývojové úrovni dítěte, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ. Lektorka se bude dále zabývat vývojovými podmínkami rozvoje  řeči, metodikou rozvoje slovní zásob, gramatiky a slovního vyjadřování a dalšími zajímavými tématy. V průběhu webináře budou mít účastníci možnost s lektorkou komunikovat a klást jí otázky.

Webinář se bude konat 14. května 2020 od 8:30 do 12 hodin.

Více informací o webináři naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_cten-pregramotnost_binova_14-5-2020