Aktuality z projektu MAPII

Vážení příznivci MAPII Rožnovska,
je nám velmi líto, že jsme opětovně museli zrušit plánované prezenční semináře a akce, které jsme měli pro vás již od léta připravené. Bohužel ne všechny aktivity lze transformovat do on-line podoby jako bylo např. školení Řízení změny, výjezdní semináře či vzájemné setkání pedagogů MŠ s elementaristy ZŠ u kulatého stolu. Nyní proto intenzivně komunikujeme s lektory a chystáme alternativní program webinářů.
Jsme však velmi rádi, že jsme stihli zrealizovat všechny hlavní pracovní skupiny,(i když některé jsme již museli překlopit do online módu), kde jsme společně zhodnotili s pedagogy jarní situaci související se zavřením škol a vyhodnotili jsme i možná opatření při opakující se situaci, která nyní nastala. Chceme i tentokrát reagovat na aktuální potřeby, které zaznívají z řad pedagogů a ředitelů MŠ i ZŠ, týkající se zaměření možných webinářů. Jedním z našich plánů je uspořádat sérii webinářů „na klíč“ zaměřených na přípravu, vedení a tipy a triky v rámci online prostředí MS Teams, tedy na platformě jež si většina škol vybrala pro svou distanční výuku. A to jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší uživatele.
Nezapomínáme ani na rodiče, pro které bychom také rádi připravili vzdělávací webináře. Ať už opět k používání platformy MS Teams z pohledu rodiče (zejména mladších školních dětí), tak také vzdělávací témata s oblíbenými lektory např. s Lenkou Bínovou, či lektorskou dvojicí Věra Facová a Miroslav Orel. Rovněž bychom chtěli navázat na úspěšné webináře zaměřující se na logopedii v domácím prostředí s Mgr. Lucií Pavlicovou. A v jednání jsou také nová témata spojená s rozvojem čtenářské gramotnosti ve spolupráci s Městskou knihovnou.
O veškerých webinářích vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek a facebookového profilu. Věříme, že i tentokrát si z naší nabídky vyberete a vybraných webinářů se zúčastníte.
Můžete nám také kdykoliv psát vaše náměty a témata webinářů, které vnímáte v současné době jako potřebné a zajímavé, či tipy na lektory, kteří vás v online prostředí zaujali. Členové realizačního týmu veškeré podněty zkonzultují a zjistí možnosti jejich realizace.
Můžete se tedy těšit, že v nejbližší době zveřejníme data a přesná témata těchto webinářů. Do té doby dáváme alespoň odkazy na videonávody a webináře ze vzdělávacího programu SYPO, které se právě platformou MS Teams zabývají a mohly by vám býti nápomocné:
Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a těšíme se opět na setkání s vámi při další aktivitě konané v rámci projektu MAPII.
Za realizační tým,
Ing. Martina Novosádová – hlavní manažerka projektu MAPII