Zapojení do projektu “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”

28. červen 2021

 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko se zapojilo do realizace krajského projektu “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”.

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Rozpočet partnera:

243 918,- Kč

Období realizace partnera:

1.1.2022 – 30.6.2022


Realizované aktivity partnera:

  • Kompletní vzdělávací program Malá technická universita
  • Seminář: Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství
  • Zážitková pedagogika pro pedagogy MŠ