Workshop s rodilou mluvčí z USA – CRITICAL THINKING AND MEDIA LITERACY in an English language classroom_19.2.2020

ANGLIČTINÁŘI POZOR! ZAJÍMAVÁ AKCE PRO VÁS.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s lektorkou didaktiky anglického jazyka a mediální gramotnosti, Mrs. Amy Sagrado rodilou mluvčí z USA, která působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Její působení na Univerzitě je podporováno vládním grantovým programem USA s cílem přispět k přípravě budoucích pedagogů angličtiny a současně nabídnout další vzdělávání pedagogům angličtiny v praxi.

Mrs. Amy Sagrado povede sérii 6ti workshopů tematicky zaměřených na kritické myšlení a mediální gramotnost při výuce anglického jazyka. Lektorka poskytne pedagogům novou inspiraci k rozšíření palety výukových metod i výběru motivujících autentických materiálů, které lze využít při výuce. Dále interaktivní formou ukáže možnosti efektivního propojení výuky cizího jazyka s rozvojem dalších dovedností žáka, zejména dovedností, které tvoří mediální gramotnost a interkulturní kompetence. Obsah a témata jednotlivých workshopů budou flexibilně přizpůsobována potřebám jejich účastníků. Na rozsahu a možnostech se bude lektorka domlouvat na prvním setkání s účastníky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o 6 workshopů s časovou dotací 3 vyučovací hodiny, tedy poměrně velký objem času, snažili jsme se termíny i časy školení nastavit tak, aby jste často nechyběli ve škole, ale ani netrávili mnoho ve svém volném čase. Proto jsme zvolili kombinaci dopoledních a odpoledních časů.

Všechny workshopy se budou konat na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm v malé zasedací místnosti.

Termíny a časy workshopů:

  1. 19. února 2020 od 13 do 16 hod.
  2. 10. března 2020 od 9 do 12 hod.
  3. 31. března 2020 od 13 do 16 hod.
  4. 15. dubna 2020 od 9 do 12 hod.
  5. 28. dubna 2020 od 9 do 12 hod.
  6. 12. května 2020 od 13 do 16 hod.

Workshopy budou na sebe tematicky navazovat a je vhodné se zúčastnit všech šesti běhů. Není to však podmínkou. Nutné je však se na každý termín workshopu přihlásit na stránkách projektu.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_anglictina_workshopy_rodila-mluvci