Webinář pro rodiče – Školní zralost z pohledu logopeda s Mgr. Lucií Pavlicovou

Rodiče,

zveme vás na webinář s odbornicí na logopedii Mgr. Lucií Pavlicovou, která se bude věnovat problematice Školní zralosti z pohledu logopeda.

Účastníci se dozví, co vše vývoj řeči ovlivňuje, což jim pomůže v rozvoji (nejen) řečových schopností jejich dětí. Zjistí, jaký podíl na vývoji řeči má např. pohyb (hrubá i jemná motorika), sluchové vnímání a jiné dílčí oblasti. Posluchači dále také získají tipy pro rozvoj dílčích schopností a dovedností, jež úzce souvisí s rozvojem řeči a se školní úspěšností. Rovněž budou rodičům představeny obtíže, se kterým se děti s narušenou komunikační schopností ve škole potýkají a získají informace o tom, na koho se v případě obtíží obrátit.

Lektorka bude po celou dobu webináře připravena odpovídat na dotazy přítomných.

Webinář se bude vysílat dne 12.4.2022 od 17 do 19 hodin.

Na webinář je nutné se přihlásit na ol2.maproznovsko.cz nebo e-mailem na petra.satankova@maproznovsko.cz.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_skolni-zralost_pavlicova_12-4-2022