Vedení třídních schůzek s Mgr. Karlem Opravilem

Pozvánka pro pedagogy na seminář s Mgr. Karlem Opravilem, který má mnohaleté zkušenosti z poradenské praxe zaměřené na komunikaci, vztahovou problematiku a výchovné obtíže dětí a mládeže.

V průběhu semináře VEDENÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK, jehož cílem je efektivně připravit účastníky na třídní schůzky, bude lektor hovořit také o tom, jak prostřednictvím třídních schůzek získat v rodičích spolupracující partnery, kterým bude práce školy dávat smysl. Dále se bude věnovat tématice, jak naučit účastníky emočně zvládat vypjaté situace skupinové hysterie a nastavovat pravidla tak, aby těmto situací dokázali předejít. Účastníci semináře se navíc seznámí s tím, jak ideálně komunikovat s rodiči i po ukončení třídních schůzek a pokračovat tak v podpoře partnerství rodičů a školy.

Seminář se bude konat ve čtvrtek 17. února 2022 od 12:30 do 16:30 hod. na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm.

Na seminář je nutné se přihlásit.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_opravil_17-2-2022