Ochutnávka supervize – workshop pro ředitele MŠ a ZŠ

OCHUTNÁVKA SUPERVIZE je název další zajímavé akce, kterou pořádáme pro ředitelky a ředitele mateřských a základní škol na Rožnovsku. Jak jsme již předem avizovali bude se jednat o představení a seznámení se se supervizí jako pomocným nástrojem pro pracovníky pomáhajících profesí zahrnující taktéž pedagogické pracovníky MŠ i ZŠ.  Pod vedením výborného tandemu  MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D. a PaedDr. Mgr. Věrou Facovou , budete mít možnost “ochutnat” supervizi, kterou si budete moci následně domluvit pro váš pedagogický sbor. V rámci workshopu budou lektoři hovořit např. o supervizi a jejím vymezení vůči poradenství a psychoterapii, dále o typech supervizí v praxi a nebo také o supervizi v prostředí školy vycházející ze specifika, problémů a požadavků jejích účastníků.
Více informací o akci naleznete v pozvánce zde:mapii_pozvanka_supervize_facorel_30-5-2019