Konání vzdělávacích akcí MAP II v aktuální situaci

Vážení účastníci projektu MAP II,

rádi bychom vás touto cestou informovali o aktuálním konání vzdělávacích akcích v nejbližších dnech. Vzhledem k současným opatřením vlády či malému počtu přihlášených osob jsme nuceni zrušit následující vzdělávací akce:

  1. Digitální technologie a děti – přednáška pro rodiče, pondělí 16.3.2020
  2. Práce s diferencovanou třídou v matematice -výjezdní seminář pro matikáře – 20. a 21.3.2020
  3. Revolution train – příjezd protidrogového vlaku – 24.3.2020

Setkání učitelek MŠ a elementaristek ZŠ, které je plánováno na čtvrtek 19.3.2020 NERUŠÍME. Je přihlášen dostatečný počet účastníků na to, aby se setkání mohlo uskutečnit, a zároveň nepřesahuje limitní hranici 30 účastníků. V případě, že jste na akci přihlášeni, ale již se nechcete zúčastnit, žádáme vás o včasné odhlášení, tak abychom případně mohli reagovat a při malém zájmu o toto setkání akci také zrušit. Zároveň je ještě možné se na akci i přihlásit.

O dalších vzdělávacích akcích, které jsou naplánovány na měsíc duben, vás budeme včas informovat, dle aktuálního vývoje situace.

Realizační tým MAP II