JSME TÝM – webinář pro pedagogy MŠ a ZŠ s Mgr. Jiřím Haldou – 2. běh

PEDAGOGOVÉ MŠ i ZŠ POZOR!

JE TU PRO VÁS WEBINÁŘ s Mgr. JIŘÍM HALDOU!

Jsem velmi rádi, že vám můžeme téměř po roce opět nabídnout a pozvat vás na zajímavý webinář “JSME TÝM”, který povede uznávaný odborník, speciální pedagog a rodinný terapeut, Mgr. Jiří Halda. I když jsme si velmi přáli uskutečnit tento seminář již na živo, aktuální epidemiologická situace nám to stále nedovoluje, a proto jsme nuceni tento seminář uskutečnit formou webináře.

Cílem tohoto webináře je prohloubit účastníkům jejich znalosti a dovednosti o základních charakteristikách skupiny, skupinovém klimatu a rozvoje týmového ducha, což je třeba posílit obzvláště v dnešní době, kdy děti, žáci i pedagogové trávili mnoho času mimo svůj kolektiv, bez spolužáků a kolegů.

Pedagogická práce je práce se skupinou, fungující skupinu nazýváme tým a je třeba znát týmové charakteristiky, kterým se bude lektor věnovat. Dále se bude zabývat potřebami různých věkových skupin, charakteristikami skupinové atmosféry vztahů, která je závislá na složení skupiny, ale především na tom, kdo ji vede. Proto je klíčovou rolí např. ve škole role třídního učitele. Účastníci se dále seznámí s hlavními riziky a skupinovou tolerancí a opatřeních, jak spolehlivě fungovat.

Během webináře budou mít účastníci možnost zapojit se do diskuze, sdílet své poznatky a klást lektorovi své dotazy.

Webinář se bude vysílat ve dvou identických bězích dne 25. května 2021 v online prostředí:

  1. běh:   8:30 – 11:30 hod.
  2. běh: 13:00 – 16:00 hod.

Na webinář je nutné se přihlásit.

Více informací naleznete v pozvánce zde: mapii_pozvanka_jsme-tym_halda_25-5-2021